Elämä & työelämä

Kuvan ja sanan liitto

Omakuva–Minäkuva on innostava ja luova menetelmä itsensä kehittämiseen valokuvan ja kirjoittamisen avulla.
 • Työpajoissa työskentelemme ryhmänä, pareina ja yksilöinä.
 • Päivän aikana otamme kuvia, keskustelemme ja kirjoitamme.
 • Keskitymme luovaan tekemiseen ja nautimme oivalluksista ilman suorituspaineita.
 • Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia omiin ajatus- ja toimintamalleihin.

Yhteisölle ja yksilöille

Työpaja sopii kaikille, jotka haluavat tutkia omaa toimintaansa tässä ja nyt.
 •  TYHY-päivän tai työyhteisön ohjelmaksi.
 • Osaksi järjestön, oppilaitoksen tai yrityksen esihenkilöiden vetäytymispalaveria.
 • Erityisryhmille. Olen toteuttanut kursseja muun muassa maahanmuuttajien, syöpään sairastuneiden, ikäihmisten, vankien ja adoptoitujen kanssa.
 • Ystävä- tai kollegaporukan tapaamiseen.

Parempaa hyvinvointia

Työpaja auttaa etsimään vastauksia oman sekä ryhmän hyvinvoinnin parantamiseen tehokkaalla tavalla.
 • Lupa pysähtyä tuottaa uutta energiaa, iloa ja oivalluksia.
 • Yhdessä työskentely kasvattaa rohkeutta, yhteisöllisyyttä ja pystyvyyden tunnetta.
 • Luovuuden löytäminen avartaa ajattelua.
 • Palautteen antaminen ja saaminen lisäävät vuorovaikutustaitoja työyhteisössä.

Keskeisiä kysymyksiä

 • Mikä on elämässäsi tärkeää ja arvokasta?
 • Mikä muuttuu, kun sinä muutut?
 • Kenen silmin katsot itseäsi?
 • Kuka tulee työpaikalle, kun sinä astut sisään?

Palautetta työpajoista

"Työminän ja minän suhde antoi eniten pohdittavaa."

"Minua on testattu paljon, tuli silti uusia kulmia, yllätyin positiivisesti. Hyvä pysähtymiskokemus. Lähdin ovesta vähän nöyrempänä ja viisaampana."

"Sopii hyvin työyhteisön koulutuksiin, sillä kaikki tulivat kuulluksi tasavertaisesti omakuvansa kautta."

"Upeita menetelmiä joita olen jo soveltanut muissa konteksteissa."

"Monipuolinen, syvälle menevä, inspiroiva sisältö ja ohjaaja."

"Teimme vain itseämme varten, ei tarvinnut suorittaa."

"Sain enemmän kuin osasin odottaa."

Lue lisää palautteita