Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Luova työnohjaukseni on voimavaralähtöistä. Keskitymme keskusteluissa tähän hetkeen ja siitä syntyviin oivalluksiin. Ne viitoittavat tien ja keinot kohti tavoitteiden saavuttamista.

Käytän ohjauksessani valokuvakortteja ja Omakuva-menetelmää, jotka inspiroivat uusiin ideoihin ja näkökulmiin. Esitän kuviin liittyviä tarkentavia kysymyksiä, ja toivon olevani kirkas peili, joka heijastaa ajatuksia takaisin osallistujalle. 

Työnohjaaja ei anna neuvoja, vaan auttaa jokaista löytämään itse voimavaransa. Työnohjaus on oman työn ja työtapojen tutkimista. Se on kuuntelua ja keskustelua, avointa dialogia, joka lähtee aina osallistujan tarpeista.

Kun jokainen tekee työnohjauksessa omakuvansa ja kirjoittaa kuvasta ja tavoitteistaan, se on luova prosessi ja syventää omaa kokemusta. Ja kuvaan voi aina palata takaisin. Omakuvan tekeminen laajentaa oman työroolin havainnointia. Kuka olen työssäni? Kätkeydynkö roolini taakse vai olenko oma itseni?
Kuvien katsominen ja tekeminen herättää tunteita ohi järkiperäisen ajattelun. Parhaimmillaan uusia näkökulmia vanhoihin asioihin löytyy ohjauksessa yllättävänkin pian.

Luova työnohjaus sopii yksilö- sekä ryhmätyöskentelyyn ja voi kestää muutamasta kerrasta pariin vuoteen. Jokaisella on lupa pysähtyä hetkeksi tutkimaan itseään ja työnsä perusteita. Ja edetä pienin askelin kohti tavoitteen kirkastumista.


Soita ja kysy lisää, vastaan mielelläni!

Palautetta asiakkailta

 “Tämä työnohjaus johdatteli ajattelemaan asioita enemmän itsen ja omien tunteiden kannalta kuin perinteinen työnohjaus.”

”Työnohjaus ja kuvatyöskentely on antanut minulle paljon. Olen saanut punaisia lankoja hankalia tilanteita varten esimiehenä toimimisessa. Esimiestaidot ja rohkeus kasvaneet.”

“Työnohjauksessa voi poistaa mielessä olleen vaivaavan asian tai saada uuden näkökulman asiaan. Siellä oppii itsestään. On myös hyvä tavata kollegoitaan.”

“Valokuvan käyttö toi luovuutta asioiden käsittelyyn ja nosti esiin uusia näkökulmia.”

“Kuvan käyttö toimi hyvin omien jumien ja ajatuslukkojen aukaisijana - vei tapaamisten välillä prosesseihin ja auttoi minua eteenpäin. Hyvää oli, ettei tarvinnut aina sanallisesti selitellä ongelmiaan, vaan kuva toimi välineenä - tai jotenkin vaan auttoi – tykkäsin!”

“Kuva kirvoitti ja johdatteii keskusteluja ja sai pohtimaan asioita.”